lunes, 23 de junio de 2014

COM FUNCIONA L'ACUPUNTURA? PART II

SISTEMA NERVIÓS AUTÒNOM I ACUPUNTURA
Aquest article es la continuación de com funciona l'acupuntura part I
LʼAcupuntura actua sobre desequilbris neurovegetatius reduint lʼamplitud
dels fenòmens dʼoscil·lació. Aquest efecte sobre la regulació del SNA depèn de
procesos nerviosos i humorals, perifèrics i centrals.
Sembla que el mecanisme humoral de lʼAcupuntura, a la formació
reticular és essencialment de tipus serotoninèrgic. Lʼaplicació dʼAcupuntura
augmentaria lʼalliberament de Serotonina, augmentant i allargant lʼactivitat de les neurones serotoninèrgiques.
Malgrat això no és lʼúnic neurotransmisor implicat. La substància P
intervé en fenòmens dolorosos a nivell mesencefàlic i espinal.
Lʼestimulació dʼalguns punts dʼacupuntura (E36, IG4) pot disminuir
lʼefecte excitador de lʼAcetilcolina sobre unitats algosensibles.
Respecte les catecolamines, sʼha demostrat que la Noradrenalina (així
com la Serotonina), inhibeix les neurones algosensibles de la formació
reticular mesencefàlica. També sʼha demostrat que lʼElectroacupuntura redueix
la tasa de NA al diencèfal, més per disminució de lʼalliberament que no pas de
la síntesi.
Segons alguns estudis lʼElectroacupuntura estimula la secreció de β-
endorfines per part de la substància gris periacueductal, i la dʼACTH, mentre
que lʼAcupuntura tradicional només estimularía la producció de β-endorfines.
Dʼaquesta manera podríem dir que lʼElectroacupuntura actuaria també sobre la
hipòfisi anterior. 
Durant lʼanalgèsia acupuntural, disminueix lʼàcid glutàmic al tàlem,
augmenta el GABA a lʼhipotàlem i les PGEs.
informació extreta de "Acupuntura a la Cervicàlgia Crònica Inespecífica No Complicada"de la Dra.Mar González Martí.
www.mgmacupuntura.blogspot.com

2 comentarios:

  1. Muchas gracias por la información, muy interesante.
    Los trabajos de los Dres. Pomerans, Mayer y Pischinger sobre la liberación de endorfinas y los efectos humorales ligados a los neurales y los del Dr. Speransky sobre el SNV van en esa línea.
    Un cordial saludo.

    ResponderEliminar
  2. Gracias a ti por las recomendaciones y por acompañarme en este camino :-)

    ResponderEliminar

Gracias por tu comentario.