martes, 20 de mayo de 2014

COM FUNCIONA L'ACUPUNTURA? PART I

MECANISMES NEUROLÒGICS DE LʼACUPUNTURA

Sʼha demostrat que lʼAcupuntura pot causar una inhibició presinàptica a
nivell de les branques posteriors de la mèdul·la i dels nuclis del trigèmin,
modul·lant així la recepció de missatges sensitius i sensorials.
Si considerem lʼAcupuntura dins el marc de les “reflexoteràpies”,
representaria un mètode de tractament consistent en lʼexcitació dʼuna regió,
diferent dʼaquella que es troba afectada, amb lʼobjectiu de generar accions
reflexes favorables.
A nivell del tronc encefàlic, la Formació Reticular és la part que sembla
jugar un paper més important en el mecanisme dʼacció de les “reflexoteràpies”.
Es troba esglaonada per tot el tronc de lʼencèfal i esdevé essencial en tots els
tipus dʼanalgèsia, modulant lʼactivitat dels filtres primaris i les del tàlem i córtex
cerebral. Els nuclis més importants son els nuclis del rafe, el nucli lateral del
bulb i el nucli gegant cel·lular. Aquests nuclis reben influències de tractes
descendents corticorreticulars, ascendents espinals i cerebeloses.
Fig.1 Imatge de la distribució de la Formació Reticular al llarg del tronc encefàlic.
(imagen de www.psicologiayneurociencia.blogspot.com)


Al diencèfal trobem el tàlem i lʼhipotàlem, que interven a la modulació del
dolor i també constitueixen una connexió del sistema reticular ascendent
activador dirigint-se cap al córtex cerebral. El sistema reticular ascendent
activador intervé en la vigilància, la regulació i modulació del dolor.
Els fenòmens descendents de la formació reticular poden traudir-se en:
- Efectes somàtics: la formació reticular actua sobre el to dels extensors i
modul·la lʼactivitat motora.
- Efectes sensitius: la recepció de la senyal dolorosa. Existeixen circuits
reberverants que recorren al sistema reticular per inhibir la recepció a nivell
dels centres primaris.
- Efectes viscerals: la formació reticular també actuaria sobre la respiració,
lʼaparell cardiovascular, lʼaparell digestiu i lʼaparell genitourinari, modulant el
funcionament dels seus centres primaris per efectes activadors o inhibidors
Així doncs, la formació reticular del tronc encefàlic es mostra com una
cruïlla a la qual es reben tots els tipus dʼinfluxes sensorials i seʼn modul·la la
seva recepció als diferents nivells del tronc de lʼencèfal gràcies a les seves vies
eferents. Rep, doncs informacions de nivells supradjacents, subjacents
(cerebel) i actúa sobre tots aquests per inhibició o facilitació.
La formació reticular a nivel espinal es redueix a la capa lateral V de
Rexed i sembla jugar un paper més secundari, no modulador.


Fig. 2 Vies nociceptives a diferents nivells del SNC (imatge de www.mednet.cl)

A nivell de sistema hipotàlamo-hipofisari, també sʼha vist que la
destrucció de determinats nuclis hipotalàmics suprimeix lʼefecte analgèsic
dʼalguns punts dʼacupuntura (com E36 o IG4). A més la simple estimulació
acupuntural intervé a la secreció dʼhormones hipotalàmiques.
El tàlem actua com un centre modulador del dolor, on existeix una
convergència dels influxes nociceptius i acupunturals a diversos nuclis,
mitjançant mecanismes humorals mediats per mòrfics endògens.


Fig. 3  Esquema de lʼacció de lʼAcupuntura sobre el procés del dolor (imatge de http://scielo.isciii.es)

Informació extreta de "Acupuntura a la Cervicàlgia Crònica Inespecífica No Complicada"de Mar González Martí.  http://mgmacupuntura.blogspot.com.es/

Ja podeu llegir com funciona l'acupuntura part II clicant aquet link !

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario.